Regulamin

-Zastosowane nazwy-

1. amercom.com.pl - sklep oferujący sprzedaż przez internet.

2. Użytkownik - osoba pełnoletnia posiadająca pełną aktywację i rejestrację, mogąca kupować w serwisie.

3. Towar - to przedmiot bądź inne wystawione przez właściciela sklepu dobro, które może być nabyte za pomocą dostępnego systemu sprzedaży w sklepie.

4. Sprzedający - właściciel sklepu wystawiający towar.

5. Kupujący - osoba nabywająca przedmiot, towar itp.

a) Konsument

b) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta

c) Przedsiębiorca

6. Dostawca- oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towaru.

-Postanowienia ogólne-

1. Wszystkie transakcje w sklepie amercom.com.pl zawierane są w polskiej jednostce monetarnej PLN.

2. Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Sklep świadczy sprzedaż oferujący ilustrowane czasopisma, książki, filmy DVD zawierające materiały edukacyjne, kursy językowe, modele i  dodatki dla najmłodszych drogą internetową.

4. Sklep działa pod wszystkimi dostępnymi przeglądarkami internetowymi.

5. Zamówienia nie są realizowane poza obszarem terytorium Polski.

-Użytkowanie kont-

1. Gdy zostaje zawarta umowa, czyli zostanie kupiony poprzez portal amercom.com.pl przedmiot, zostaje 

 wygenerowany i wysłany email potwierdzający do właściciela sklepu oraz kupującego

2. Wszelkie zmiany danych adresowych i kontaktowych powinny być podawane i aktualizowane przez użytkownika jeżeli ulegną zmianie.

3. Stosujemy zabezpieczenia na wysokim poziomie a wszelkie dane są przechowywane w bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Wgląd do danych ma tylko właściciel sklepu oraz upoważnieni wyznaczeni pracownicy przez niego, dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

W celu realizacji wysyłki towaru dane adresowe są przekazywane operatorom pocztowym.

 Klient może w każdym momencie edytować swoje dane po zalogowaniu na konto w sklepie, oraz wystąpić pisząc na email: prenumerata@amercom.com.pl prosząc o zamknięcie lub wykasowanie konta w sklepie.

 W firmie Amercom SA, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 783-00-14-880 REGON: 630198750 KRS: 0000020598; został wyznaczony Administrator Danych Osobowych. Więcej informacji w Polityce prywatności. 

-Realizacja zamówień-

1. Pracownicy sklepu po otrzymaniu informacji o zakupie w sklepie dokonanym przez użytkownika (informację generuje automatycznie system sklepowy) oraz potwierdzeniu otrzymania płatności w najkrótszym możliwym czasie przygotują towar i zostanie on wysłany w ciągu 48h (najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych) w razie braku możliwości realizacji zamówienia we wyznaczonym terminie sklep natychmiast dokona zwrotu całości wpłaconej kwoty przez klienta na wskazane przez niego konto bankowe.

W zależności od wybranej formy przesyłki (poczta polska) termin dostarczenia towaru od dnia wysyłki wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, ewentualne jedyne dodatkowe koszty jakie doliczane są do ceny przedmiotu to jego przesyłka (lub inne opłaty dodatkowe jeżeli są podane w treści opisu sprzedawanego przedmiotu) klient zawsze otrzymuje dokładne podsumowanie ostatecznych cen na etapie realizacji zamówienia w koszyku przed ostatecznym potwierdzeniem i wysłaniem zamówienia, sklep wystawia fakturę lub rachunek za każdy sprzedany przedmiot w sklepie.

3.Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Towary: przelew bankowy (należy dokonać płatności na dane sklepu podane w podsumowaniu zamówienia uwzględniając całą podaną kwotę). Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze towaru.

4. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą  z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. W ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Odsyłany towar należy dostarczyć na adres sklepu Amercom SA Oddział Poznań, ul. Na Miasteczku 12 , 61-144 Poznań z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po zwrotnym otrzymaniu towaru sklep dokona zwrotu należności za zakupiony towar w kwocie jaką uiścił kupujący,        (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył kupujący). Zgodnie z prawem w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość kupujący ponosi koszt odesłania produktu do naszego sklepu, sklep natomiast zwraca kupującemu zapłatę za towar jak i za dostarczenie przesyłki. (Sklep zwraca Kupującemu za najtańszy sposób dostawy towaru, niezależnie jaką formę dostawy wybrał kupujący). Zwrot pieniędzy do kupującego odbywa się natychmiast po otrzymaniu zwróconego towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów z klientem będącym Przedsiębiorcą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6. W razie postępowania reklamacyjnego towar należy odesłać na adres: Amercom SA Oddział Poznań, ul. Na Miasteczku 12,61-144 Poznań.

7. Reklamacje klientów są rozpatrywane indywidualnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

8. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

-Postanowienia końcowe-

1. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 1 października 2020 roku.

2. Wszelkie niezgodności z powyższym regulaminem i Prawem Polskim na kontach użytkowników mogą doprowadzić do zawieszenia konta.