Amercom SA

Amercom SA
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 783-00-14-880
REGON: 630198750
KRS: 0000020598
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 10 162 000,00 PLN w całości opłacony

Adres do korespondencji:
Amercom SA Oddział Poznań
ul. Na Miasteczku 12
61-144 Poznań
tel. (61) 85 83 800
e-mail: opinie@amercom.com.pl
Prenumerata: tel. (61) 85 83 802


mBank Oddział Korporacyjny Poznań
25 1140 1124 0000 3440 0600 1017

Wszelkie opinie i uwagi o pismach bardzo prosimy przesyłać na adres: opinie@amercom.com.pl