Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia.
Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować.

close

Amercom SA

Witamy, Zaloguj się   |   Zarejestruj się


Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Subskrypcja

Aktualnie brak subskrypcji

1. Informacje ogólne:

Sklep internetowy Amercom S.A., działający pod adresem http://www.amercom.com.pl, prowadzony jest przez: Amercom S.A. Oddział Poznań, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000020598, z kapitałem zakładowym 10 162 000,00 PLN opłaconym w całości, nr NIP: 783-00-14-880, nr REGON: 630198750

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień:

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Nie realizujemy wysyłek za granicę.
Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.amercom.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.

Zakupu w sklepie internetowym mogą dokonać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.


Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.amercom.com.pl

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.amercom.com.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym amercom.com.pl.
 3. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych towarów - przy czym maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu nie może przekroczyć (dziesięć) 10 sztuk;
  2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. Prenumerata- to opłacenie z góry określonej liczby kolejnych numerów z danej kolekcji. Dla każdej kolekcji są ustalone warunki prenumeraty. Realizacja prenumeraty jest uruchamiana po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy. Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa wydawca.
 6. W przypadku korzystania z bankowości elektronicznej prosimy o wpisanie w tytule przelewu adresu, na który ma być wysłana przesyłka. Często przelewy elektroniczne docierają wyłącznie w postaci numeru konta, bez opisu i danych właściciela. Prosimy, aby w tytule przelewu znajdował się adres, na który ma być wysłana przesyłka. Szczególnie jest to ważne, gdy dane właściciela konta są inne niż zamawiającego lub gdy posiadają Państwo inny adres korespondencyjny. Realizację zamówienia można usprawnić, przesyłając potwierdzenie przelewu e-mailem:

  e-mail - prenumerata@amercom.com.pl


 7. Subskrypcja – zamówienie Subskrypcji oznacza zamówienie całej serii wydawnictwa od 1-go lub 2 go numeru. Wysyłka realizowana poprzez Pocztę Polską przesyłką za pobraniem raz w miesiącu po dwa numery. Płatność odbywa się tylko i wyłącznie przy odbiorze przesyłki. Istnieje możliwość odwołania subskrypcji w dowolnym momencie. Termin realizacji zamówienia pierwszej przesyłki wynosi około 2 tygodni.

  Zamówienia można również składać pod adresem e-mail: subskrypcja@amercom.com.pl

 8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Bezpłatne dodatki nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 10. Sklep Internetowy amercom.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy amercom.com.pl
 14. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie zostanie anulowane, jeśli nasz pracownik nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 7 dni roboczych. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 2 tygodni (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
 17. Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto.
 18. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów
 19. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy amercom.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
  Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy amercom.com.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy amercom.com.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

3.Zmiany w zamówieniach

 

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: archiwalne@amercom.com.pl
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

4.Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy amercom.com.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.amercom.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego amercom.com.pl, za pośrednictwem Internetu;
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego amercom.com.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  - nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego amercom.com.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.amercom.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;
 5. Sklep Internetowy amercom.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5.Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Istnieją 4 metody płatności:
- gotówka przy odbiorze zamówienia,
- przelew na konto bankowe
- PayU
- PayPal
(Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia)

W przypadku płatności przelewem towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na koncie przez nasz bank (zwykle do 7 dni roboczych)

mBank Oddział Korporacyjny Poznań 25 1140 1124 0000 3440 0600 1017

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego amercom.com.pl;
 • przelewem elektronicznym, bankowym lub paypal – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy amercom.com.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;
 • w przypadku nieotrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia , zamówienie takie zostanie anulowane.

6.Czas realizacji zamówień

Zamówienia dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej - Pocztex standard/DHL na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

-Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

 • przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
 • przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych
-firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sklep Internetowy amercom.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy,
z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne. 

7.Formy płatności i nadpłaty

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej – Pocztex standard/DHL. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
  2. przelew elektroniczny, bankowy lub poprzez system płatności PayPal
   Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
   W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.
  3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską.
   Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy lub PayPal. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub paypal.
  5. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat: -jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
   - jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
   - jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

8. Zwroty i reklamacje:

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować
z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
Płyty CD, DVD oraz modele muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacja

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:

Amercom SA – Oddział Poznań – Dział Reklamacji i zwrotów
ul. Na Miasteczku 12
61-144 Poznań

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć, którą informację z opisem przyczyn reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki
z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) , Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca
po uzasadnionym rozpatrzeniu reklamacji.

Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru
z umową.

9.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.Dane osobowe


1. Administratorem Danych Osobowych jest:Amercom S.A. z siedzibą 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 87
2. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie Amercom S.A.
3. Udostępnione dane osobowe o których mowa w & 2 przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zakupu (zamówienia).
4. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

11.Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Amercom.com.pl.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12-09-2017.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie amercom.com.pl.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Strona głównaStrona główna

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł Suma 0,00 zł

Zamówienie